Čimelice 2019 - Informace nejen pro vystavovatele

Informace

Přesný název: Výstava květin Čimelice 2019
Termín: 22. - 25. 8. 2019 (čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
Rozšířený název: Tradiční výstava květin a zahradních doplňků spojená s prodejem - Čimelice 2019
Místo konání: Areál Zámecké zahrady v Čimelicích (okres Písek)
Hlavní pořadatel: Zámecká zahrada Čimelice + OÚ Čimelice
Ing. Hana Chvalová
PSČ: 398 04
tel.: 382 228 192
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Časový plán

Ukončení příjmu přihlášek: 31. 5. 2019
Aranžování expozic: 19. - 21. srpna
Slavnostní vernisáž akce: 21. srpna od 8.30
Otevírací doba výstavy: čtvrtek: 9.00 - 18.00
pátek - sobota: 8.00 - 18.00
neděle 8.00 - 17.00
Demontáž expozic: 25. srpna od 17.00

 

Vážení vystavovatelé,
naše zahradnictví pořádá letos v srpnu tradiční výstavu květin a zahradních doplňků Čimelice 2019.

Tato květinová výstava (jedná se již o 33. ročník), se stává vyhledávanou a hojně navštěvovanou akcí v jižních Čechách, na sklonku měsíce srpna.

Minulý ročník ji navštívilo během čtyř dnů 25.000 návštěvníků. Zájem o tuto,
v jihočeském regionu zcela ojedinělou akci, nás zavazuje, a chceme spolu s Vámi vytvořit i letos návštěvníkům příjemné zážitky. Prodloužení výstavy o čtvrtek se ukázalo šťastným. Rozšířila se možnost klidné prohlídky vystavovaných květin. Jedná se o akci aranžovanou, která má význam nejen reklamní a komerční, ale též estetický a naučný.

V minulých letech s námi spolupracovala řada zahradnických firem, zájmových
organizací, zahradnických učilišť, pracovníků květinových síní, výrobců keramiky či
jednotlivých pěstitelů a fandů tohoto pestrého oboru. I díky jim můžeme považovat minulé ročníky za zdařilé. Během výstavy se snažíme vytvořit všem účastníkům příjemné prostředí a snad i proto se k nám mnozí pravidelně vrací.

Rádi bychom letos v areálu Zámecké zahrady uvítaly další zahradnické firmy či
zahrádkáře se zajímavými výpěstky. S aranžovanými květy působí velmi dobře nejrůznější umělecké doplňky (keramika, proutěné výrobky, sklo a pod.). Kvalitních výrobců podobných doplňků není mnoho, proto si vážíme každého, kdo by měl chuť předvést své výrobky návštěvníkům čimelické výstavy a obohatit tak vzhled celé akce.

Nabídněte inspiraci ke zkrášlení, ozelenění a vybavení zahrad, balkónů, chat, chalup
a veřejného prostranství i možnost zakoupení zajímavých věcí v areálu výstaviště.

Samozřejmě si uděláte zároveň dobrou reklamu pro své výrobky, či výpěstky
v jihozápadních Čechách.

Podmínky účasti na naší výstavě pro Vás budou jistě přijatelné. Maximálně
zvýhodňujeme vystavovatele s rostlinným materiálem. Účastníci výstavy mají též možnost přednostně prodávat své zboží v areálu výstaviště.

Vážení přátelé, budeme velmi rádi pokud tradičně či poprvé přijedete letos do Čimelic
a přispějete k pestrosti a kvalitě akce, která si získala v minulosti řadu věrných návštěvníků.
Těšíme se na dobrou spolupráci
Ing. Hana Chvalová
Zámecká zahrada Čimelice

 

Profil výstavy

 • skleníkové květiny k řezu, zeleň k řezu
 • gladioly, jiřiny
 • hrnkové květiny okrasné květem i listem
 • květiny pro balkony a nádoby
 • kaktusy, sukulenty, bonsaje
 • letničky, trvalky, skalničky
 • okrasné a ovocné dřeviny
 • vodní a bahenní rostliny
 • bromelie, orchideje
 • léčivé rostliny a kořeniny
 • hlíznaté a cibulnaté rostliny
 • přírodní a suché květy, exotická sušina
 • zahradnické doplňky (keramika, proutěné výrobky,
  přírodní doplňky, sklo a další)
 • malá mechanizace
 • skleníky, foliovníky
 • zahradnické potřeby
 • osivo a sadba
 • zahradnická literatura

 

Všeobecné informace

Výstavu květin a zahradních doplňků Čimelice 2019 pořádá Zámecká zahrada Čimelice a Obecní úřad Čimelice ve spolupráci s ČZS Čimelice, Svazem kaktusářů Písek, Bonsai klubem Písek, ČSCH Čimelice.

 

Podmínky účasti

Výstavní plocha je tvořena
1) Venkovním areálem (upravené záhony letniček, okrasnými dřevinami, stánky prodejců a pod.)
2) Expozicemi ve sklenících a fóliovnících
Každý úsek je reklamou vystavovatele a organizátorů.
Poskytujeme plochy ve fóliovnících a čtyřloďovém skleníku, kterými návštěvníci prochází. Tyto prostory jsou zastíněné, odvětrané a mají upravené podklady (tráva, písek, rašelina, aj.)
Jednotlivé úseky na sebe navazují nebo jsou oddělené dřevěnými stěnami. Musí být dobře označeny - název firmy, rostlin a odrůd. Je důležité, aby jmenovky byly odolné proti vlhkosti! Nevypadá pěkně, když vedle krásných mečíků jsou nečitelné jmenovky. Při aranžování je vhodné použít uměleckých doplňků.
Před zahájením výstavy bude vystavovatelům a prodejcům účtován registrační poplatek.
Výstavní plocha bude vystavovatelům a prodejcům poskytnuta v metrech čtverečních za předem dohodnutou cenu.
Vystavovatelé, kteří vytvoří kvalitní expozici ve sklenících nebo foliovnících a budou mít zájem prodávat svoje výrobky v areálu Zámecké zahradz, dostanou přednost před ostatními prodejci (nevystavovateli). Zároveň budou i cenově zvýhodněni. Za expozici, která však bude nedbale provedena - (málo materiálu, nedbalé označení, minimum doplňků,...) a zároveň nebude odsouhlasena pracovníky Zámecké zahrady, neposkytne organizátor akce Zámecká zahrada Čimelice tomuto vystavovateli pro prodej jeho výrobků žádné prostorové ani cenové zvýhodnění.
Nájem za výstavní a prodejní plochu bude vyúčtován během nebo ihned po skončení výstavy.
Zájemci o účast na květinové výstavě musí zaslat písemné přihlášky, nejpozději do 31. 5. 2019. Instalaci expozice na přidělené ploše si vystavovatel zajistí vlastními silami podle návrhu schváleného předem organizátory. Expozice musí být dokončena do 18.00 hodin dne 21. 8. 2019. Podrobnosti vlastní účasti, umístění, náplň a provedení expozice je nutné osobně, popřípadě telefonicky dojednat v zahradnictví Čimelice s Ing. Chvalovou, tel: 605 883 607.

Není přípustné odebírat vystavené exponáty během konání akce !!

 

Služby

Dle dohody poskytneme vystavovateli podle našich možností potřebné zázemí, skladovací prostory, přívod elektrické energie, nářadí, podstavce, popřípadě vázy, keramiku. V případě potřeby pomůžeme s aranžováním expozice.
Vystavovatelům, kteří splní podmínky - vytvoří kvalitní expozici, odsouhlasenou organizátory, umožníme prodej svého zboží v našem areálu přednostně!
Dodáme též propagační materiály.
Vystavovatele uvedeme v katalogu výstavy.

 

Upozornění

Výstavní prostory jsou netradiční. Je proto možné při vydatnějších deštích zakapávání vody na naaranžované květy. Vzhledem k těmto prostorám upozorňujeme též na vyšší teploty, kterým mohou být květy vystaveny při příliš teplém letním počasí. Je nutné počítat s částečnou obměnou řezaných květů!
V roce 2017 přes velmi slunečné počasí zůstaly řezané květy po celou dobu výstavy v dobré kvalitě a vyžadovaly během akce pouze minimální výměnu. Bylo to díky tomu, že čerstvé květy byly kvalitně naaranžovány a probíhalo jejich časté rosení. Ani v minulosti žádné problémy nenastaly a vystavovatelé i návštěvníci byli spokojeni.

Vystavovatelé a obchodníci plně zodpovídají za své exponáty. Rostliny musí být prosté chorob a škůdců. Při zjištění jejich výskytu, budou tyto z výstavy vyloučeny!

! Veškeré riziko spojené s účastí na výstavě nese vystavovatel (obchodník).
Organizátor výstavy neručí vystavovateli (obchodníkovi) za ztráty, odcizení, poškození nebo zničení exponátů, zboží či pomocných materiálů. Vystavovatel (obchodník) si může nechat na svůj náklad pojistit exponáty a zboží. Organizátoři zajišťují běžný denní dozor a ostrahu výstaviště ve večerních a nočních hodinách.
Vystavovatel (obchodník) je povinen dodržovat technicko-bezpečnostní, provozní, dopravní a protipožární řád areálu. Vystavovatel (obchodník) je povinen uposlechnout pokynů organizátorů. !

 

Parkování

V prostoru výstaviště se nesmí parkovat po dobu trvání výstavy. Dodávkové vozy smějí v době výstavy na výstaviště pouze ráno od 6.30 - 7.30 a večer od 18.00 - 19.00 hodin. Odstavování vozidel na výstavišti v nočních hodinách, či přespávání v nich je zakázáno!
Dopravní prostředky budou odstaveny na předem určeném místě. Vystavovatelé i prodejci z areálu výstaviště obdrží od pořadatelů jednotné označení, opravňující je k volnému pohybu po výstavní ploše. Osoby bez označení budou z areálu výstaviště vykázány.

 

Závěr

V případě, že organizátor v důsledku jím nezaviněných okolností nemůže výstavu zahájit ve stanoveném termínu, musí výstavu předčasně ukončit, nebo ji nemůže vůbec zahájit (vyšší moc), vyrozumí ihned vystavovatele. V tomto případě nepřísluší vystavovateli (obchodníkovi) žádný nárok na náhradu případných škod! V tomto případě se nevrací registrační poplatek!
Podpisem závazné přihlášky na výstavu potvrzuje vystavovatel/obchodník/ seznámení se s textem všeobecných informací a podmínek účasti na akci!